ADWOKAT

Grzegorz Tarczyński

Absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim i dwustopniowych studiów zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Aplikację adwokacką ukończył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobył w kancelariach adwokatów i radców prawnych. Prowadził sprawy sądowe z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego i administracyjnego. Występował w procesach karnych jako obrońca oskarżonego i pełnomocnik pokrzywdzonego.

Prowadzi postępowania sądowe i administracyjne, głównie: odszkodowawcze, rozwodowe, o podział majątku, o alimenty, spadkowe, o ochronę dóbr osobistych, dotyczące bezpieczeństwa prawnego dzieci oraz z zakresu prawa budowlanego. Zajmuje się również bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych. Pozostaje w stałym kontakcie i we współpracy z przedstawicielami biznesu dzięki czemu rozumie wyzwania i problemy, z którymi współcześnie mierzą się przedsiębiorcy.

W obszarze jego szczególnych zainteresowań znajduje się prawo obrotu nieruchomościami tj.: analiza stanu prawnego nieruchomości, umów kredytowych, deweloperskich i najmu oraz dochodzenie przed sądem roszczeń z tych umów, dochodzenie uprawnień z rękojmi za wady fizyczne nieruchomości, spory sąsiedzkie, a także podziały nieruchomości i podziały kredytów.

Entuzjasta sportów walki i gry w szachy.