ADWOKAT

Grzegorz Tarczyński

Prowadzi postępowania sądowe, głównie:
cywilne, rodzinne, spadkowe i karne.

Prawo
cywilne

✓ odszkodowania
✓ umowy i zobowiązania
✓ ochrona konsumenta
✓ ochrona dóbr osobistych
✓ postępowanie egzekucyjne

Prawo
rodzinne

✓ rozwód
✓ podział majątku wspólnego
✓ alimenty
✓ sprawy dotyczące dzieci

Prawo
spadkowe

✓ przyjęcie lub odrzucenie spadku
✓ dział spadku
✓ zachowek
✓ wydziedziczenie testamentowe
✓ podważenie testamentu

Kredyty
frankowe

✓ unieważnienie umowy kredytu
✓ „odfrankowienie” umowy kredytu
✓ spory z bankami

Prawo
karne

✓ reprezentacja pokrzywdzonego
✓ sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia
✓ obrona w procesie karnym
✓ postępowanie karne wykonawcze

Prawo
gospodarcze

✓ rejestracja firmy
✓ obsługa przedsiębiorcy
✓ projekty umów
✓ windykacja należności
✓ negocjacje i mediacje

Prawo
administracyjne

✓ sporządzanie wniosków
i odwołań
koncesje, licencje i zezwolenia
✓ reprezentacja przed organami
i sądami administracyjnymi

Prawo rzeczowe
(nieruchomości)

✓ analiza stanu prawnego nieruchomości
✓ umowy kredytowe i deweloperskie
✓ sporządzanie umów najmu
✓ spory z deweloperami i sąsiadami

Kontakt

ul. Legnicka 46/46
53-674 Wrocław
kancelaria@ktadwokaci.pl